Gol Byggdrift KF

Status: Ferdig

2011:
Gamle Tingstugu.

Her byttet vi tak og reiv to gamle piper.
Vi måtte legge nytt undertak (Ranitplater), rette opp, lekte og legge takstein.

Her hadde vi også utleien av stillas til prosjektet, ca 275 m2.

Facebook kommentarer
Meny