Gol og Hemsedal Røde Kors – ”Elvero”

Status: Ferdig

Høsten 2008 stod ”Elvero”, Røde Kors sine lokaler i Hemsedal for tur.

Bad og kjøkken ble rehabilitert samt at soverom, stue og gang, kontor og depot ble oppgradert.

Facebook kommentarer
Meny