Gol og Hemsedal Røde Kors – ”Huset”

Status: Ferdig

Skr. Blakkestad Bygg og Vedlikehold hadde sommeren 2005 rehabilitering av ”Huset”, Røde Kors sitt samlingssted/møtested på Gol.

Her ble det laget nytt kjøkken, vegger ble slått ned for å få til et større møterom/kurssal, noen mindre møterom og gangarealet ble oppgradert.

Gol og Hemsedal fikk etter dette et moderne lokale til sine aktiviteter.

Facebook kommentarer
Meny